mẫu giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Thông thường, việc chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu sẽ phức tạp hơn so với công bố mỹ phẩm trong nước vì cần nhiều tài liệu và giấy tờ do phía nước ngoài cung cấp. Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân không được chấp nhận cấp phiếu công bố sản […]

error: Content is protected !!