Công bố mỹ phẩm

Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Trong xã hội luôn mang tính biến đổi như hiện nay, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu làm đẹp cao hơn và tính hiện đại trong phong cách làm đẹp ngày càng được nhiều người chú trọng. Chính vì điều này thị trường của các sản phẩm mỹ phẩm ngày […]

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm đang gặp khó khăn trong thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước để đưa sản phẩm ra thị trường để lưu thông. Sản phẩm mỹ phẩm không có phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm thì không được […]

Thay đổi nội dung phiếu công bố mỹ phẩm

Sau nhiều năm làm trong ngành dịch vụ công bố mỹ phẩm, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp đặt câu hỏi khi có nội dung trên phiếu công bố mỹ phẩm thay đổi, chúng tôi có phải làm lại không hay chỉ cần thông báo cho Bộ Y tế là có thể tiếp tục […]

Hướng dẫn công bố mỹ phẩm

         1.Tên nhãn hàng và tên sản phẩm.  Tên đầy đủ của sản phẩm phải được cung cấp, theo trình tự sau: tên nhãn hàng, dòng sản phẩm (nếu có), tên sản phẩm. Nếu là một màu riêng lẻ đ­ược công bố thì ghi tên màu và số màu (ví dụ: L’oreal […]

error: Content is protected !!